Erkek Faktörü

İnfertil çiftlerin %30-40 ‘ında erkek faktörü tespit edilmektedir. Günümüz koşullarında erkek infertilitesini etkileyen faktörler artış göstermekte ve bu faktörlere bağlı olarak

• sperm üretim bozuklukları

• sperm sayı ve hareket bozuklukları

• sperm morfoloji (şekil) bozuklukları da artış göstermektedir.

Sperm üretimi esnasında oluşan serbest oksijen radikalleri (ROS) hücre yıkımına sebep olarak sperm canlılığına zarar verir. Kötü ve dengesiz beslenme, sigara kullanımı, hava kirliliği, alkol tüketimi, sedanter yaşam ve stres ROS üretimine katkı sağlayarak sperm üretimi ve canlılığına negatif etki eden diğer faktörlerdir.

Erkek infertilitesinde standart test semen analizidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) referans değerlerine göre normal semen parametreleri şöyledir;

Erkeklerde sperm sayı ve hareketliliği normal olsa bile bazı durumlarda çift, çocuk sahibi olamayabilir. Hatta bu çiftlerde tedavi amaçlı yapılan aşılama (IUI) ve/veya tüp bebek tedavileride başarılı olamayabilir. Nedene yönelik değerlendirme sonucunda, infertiliteyi izah edecek bir problem saptanmayan olgular ‘’Açıklanamayan İnfertilite(Unexplained Infertility; UEI)’’ olarak adlandırılır. İnfertil hasta grubunun %5-25’lik bölümünü açıklanamayan infertilite olguları kapsamaktadır.

Advanced Plus formülünde yer alan;

– D-Chiro İnositol, sperm kalitesini arttırmakla beraber sperm sayısında ve hareketliliğinde de olumlu etkiye sahiptir.

– Myo- İnositol, sperm DNA hasarlarını onararak sperm yapımına katkı sağlar.

– Glutatyon, sperm hücre zarına ve DNA‘ya zarar verebilecek olan serbest oksijen radikalleri (ROS) ile mücadele ederek sperm hareketliliğini olumlu etkiler.

– Berberine, insülin direncini azaltarak kolesterol seviyesini düşürür. LDL ve trigliseritlerde önemli düşüş sağlamakla birlikte ‘’iyi kolesterol’’ olan HDL seviyesinde artış sağlar.

– L-Sistein; vücudun glutatyon üretmek için ihtiyacı olan bir tepkime maddesidir.

– Ginseng; sağlıklı bireylerin sperm kalitesini arttırırken, infertilite tedavisinde de olumlu etki gösterir.

– Koenzim Q10, elektron taşıma sisteminin önemli bir parçası olan Koenzim Q10, mitokondride ATP yapımında rol oynayarak sperm kalitesi, hareketliliği ve morfolojisinde olumlu etkilere yol açar.

– Betain, vücutta düşük homosistein seviyesini sağlayarak; kalp, damar ve kemik sağlığına iyi gelirken kardiyovasküler sistemin düzenli bir şekilde çalışmasını da sağlar.

Advanced Plus, mikrobesin içeriği sağlıklı sperm hücrelerinin gelişimini destekler. Tüm semen analizi parametrelerinde 3 aylık Advanced Plus takviyesi ile iyileşme gözlenir.