AMAÇ:

Oksidatif stresin semen parametrelerini bozduğu bilinmektedir. Semende bu durumun düzeltilmesi amacı ile antioksidanlar ve vitaminler içeren gıda takviyeleri infertil olguların ampirik tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Biz de bu prospektif randomize kontrollü çalışmamızda çeşitli antioksidanlar ve vitaminler içeren bir kombinasyonu oligoastenospermik infertil olguların ampirik tedavisinde kullandık.

SONUÇLAR:

Antioksidan tedavi verilen 84 olgunun tedavi sonrası semen parametrelerinde sadece spermatazoa ileri hareketinde plasebo verilen gruba göre istatistiksel anlamlı iyileşme saptanmıştır. Gene tedavi grubunda DNA fragmantasyonunda ve semen ROS seviyelerinde plasebo alanlara kıyasla belirgin azalma istatistiksel olarak ölçülmüştür. Çalışma grubunda spontan gebelik ve YÜT başarısı plasebo grubuna göre artmış olmakla birlikte istatistiksel anlamlı değildir.

HASTALAR VE METOD:

Semen parametrelerinde oligoastenospermi tespit edilen 84 olgu 12 hafta boyunca şase ve kapsül şeklindeki gıda takviyesini (İnositol, betain, L-sistin, Folik asit, Probiotik, Berberine, Glutatyon , Maya kökü, Ginseng, Koenzim Q, Çinko, Selenyum ve B,C,D,E vitaminleri) kullandılar. Olgularda tedavi öncesi ve sonrası sperm DNA fragmantasyonu ve semen ROS seviyeleri ölçülmüştür. Benzer özellikleri olan 50 olguya da aynı süre plasebo uygulanmış ve aynı tetkikler yaptırılmıştır. Olguların bu tedaviden önce yaptırdıkları ve tedaviden sonraki ilk 6 ay boyunca yapılan yardımcı üreme tekniği(YÜT) uygulamalarının sonuçları da araştırılmıştır.

TARTIŞMA:

İdiyopatik erkek infertilitesinin tedavisinde antioksidan özellikli tedavilerin etkinliği ile ilgili çalışmalar artmaktadır. Bu tedavilerde kullanılan karışımlar değişmekle birlikte çoğunlukla olumlu yönde etkinlik bildirilmektedir. Antioksidan ve vitamin kombinasyonları ile yapılan etkili çalışmaların derlenmesi neticesinde, önümüzdeki günlerde, kullanılan moleküller ve dozları ile ilgili bir standardizasyon yapılabilir.